Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δηκαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό

Starting January 22, 2018 - Ending February 22, 2018 Expired

AttachmentSize
συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 2018-2019.pdf558.27 KB

Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δηκαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό 2018-2019