Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος "Εισαγωγή στη Μουσειολογία" (και του παλιού "Εισαγωγή στη Μουσειολογία Ι")

Starting January 15, 2018 - Ending February 15, 2018 Expired

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος "Εισαγωγή στη Μουσειολογία" (και του αντίστοιχου μαθήματος του παλιού προγράμματος : "Εισαγωγή στη Μουσειολογία Ι")

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 17/1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος
«Εισαγωγή στη Μουσειολογία»
και του αντίστοιχου μαθήματος του παλιού προγράμματος
«Εισαγωγή στη Μουσειολογία Ι»
Η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Μουσειολογία» και του αντίστοιχου του παλιού προγράμματος «Εισαγωγή στη Μουσειολογία Ι» ,θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9/2/2018 και ώρα 3-5 αντί για Πέμπτη 8/2/2018.
Από την Γραμματεία του Τμήματος