Ανακοίνωση για τους φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν προφορικά

Starting January 17, 2018 - Ending February 17, 2018 Expired

Για τους φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν προφορικά

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 17/1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τους φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν προφορικά
Οι φοιτητές του Τμήματος Aρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας που πρόκειται να εξεταστούν προφορικά στην εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017-2018 πρέπει να ενημερώνουν τον εξεταστή-διδάσκοντα (ή να το υπενθυμίζουν αν δεν είναι η πρώτη φορά) είτε με αποστολή e-mail, είτε με προφορική ενημέρωση.
Από την Γραμματεία του Τμήματος