Εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γραμματεία"

Starting January 11, 2018 - Ending February 15, 2018 Expired

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γραμματεία"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 12/1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»
Από το βιβλίο του κ.Θ.Παππά
«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΩΣ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ», τα 5 πρώτα κεφάλαια.
Από την Γραμματεία του Τμήματος