Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος "Πληροφορική" του νέου προγράμματος και "Πληροφορική Ι" του παλιού προγράμματος

Starting January 9, 2018 - Ending February 21, 2018 Expired

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος "Πληροφορική" του νέου προγράμματος και "Πληροφορική Ι" του παλιού προγράμματος

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 11/1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο Α΄ εξάμηνο (παλιό και νέο πρόγραμμα)
η εξέταση του μαθήματος: Πληροφορική/Πληροφορική Ι, Εξεταστής: Σ. Παπαβλασόπουλος αλλάζει ημερομηνία εξέτασης :
Από Πέμπτη 1/2/2018 σε Τρίτη 6/2/2018 ώρα 13-14 Αμφιθέατρα 1 και 2.
Η αλλαγή έχει γίνει και στο αναρτημένο πρόγραμμα.
Από την Γραμματεία του Τμήματος