Αίτηση για παράταση σπουδών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει την διπλωματική τους εργασία

Starting January 9, 2018 - Ending February 22, 2018 Expired

AttachmentSize
Αίτηση για έγκριση παράτασης σπουδών στο ΠΜΣ.doc25.5 KB

Αίτηση για έγκριση παράτασης σπουδών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει την διπλωματική τους εργασία

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 10/1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει την συγγραφή της διπλωματικής τους εργασίας και επιθυμούν να πάρουν παράταση σπουδών ενός ακ. εξαμήνου, μπορούν να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την καταθέσουν ή να την αποστείλουν στην Γραμματεία μαζί με μια σύντομη έκθεση προόδου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : Έως και 17/1/2018
Fax Γραμματείας : 26610-87433
E-mail Γραμματείας : archei@ionio.gr
Από την Γραμματεία του Τμήματος