Αναβολή μαθήματος "Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή" για σήμερα 8/1/2018

Starting January 8, 2018 - Ending February 8, 2018 Expired

Αναβολή μαθήματος "Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή" για σήμερα 8/1/2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 8/1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή» του κ.Μ.Πούλου δεν θα διδαχθεί σήμερα Δευτέρα 8/1/2018.
Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του Τμήματος