Ορισμός τριμελούς για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στο γν.αντικείμενο "Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας"

Starting December 20, 2017 - Ending January 20, 2018 Expired

AttachmentSize
Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας -Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής - 1.pdf189.49 KB

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας»