Αναβολή μαθήματος ¨Καταλογογράφηση" για σήμερα 4/12/2017

Starting December 4, 2017 - Ending January 4, 2018 Expired

ναβολή μαθήματος ¨Καταλογογράφηση" για σήμερα 4/12/2017

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 4/12/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έκτακτη αναβολή μαθήματος Καταλογογράφηση (Γ. εξ΄). Το σημερινό μάθημα (4/12/2017) αναβάλλεται εκτάκτως λόγω ασθένειας. Η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρη 6/12 μεταξύ 10:00-12:00 στην αιθ. 2.45.
Από την Γραμματεία του Τμήματος