Ορισμός Εκπροσώπων των ΦΟΙΤΗΤΩΝ στη Γ.Σ. και την Κοσμητεία της ΣΕΠΠ

Starting November 22, 2017 - Ending December 22, 2017 Expired

AttachmentSize
f2.pdf524.41 KB

Ορισμός Εκπροσώπων των ΦΟΙΤΗΤΩΝ στη Γ.Σ. και την Κοσμητεία της ΣΕΠΠ