Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π και του αναπληρωτή του στη Γ.Σ. της Σ.Ε.Π.Π.

Starting November 19, 2017 - Ending December 19, 2017 Expired

AttachmentSize
Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπηση ΕΔΙΠ στη Γ Σ της ΣΕΠΠ -.pdf433.55 KB

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π και του αναπληρωτή του στη Γ.Σ. της Σ.Ε.Π.Π.