Ενημέρωση σχετικά με τα μαθήματα της κ. Ασλανίδη για την εβδομάδα 13.11-17.11.2017

Starting November 9, 2017 - Ending December 9, 2017 Expired

Ενημέρωση σχετικά με τα μαθήματα της κ. Ασλανίδη για την εβδομάδα 13.11-17.11.2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 9/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Ενημέρωση σχετικά με τα μαθήματα της κ. Ασλανίδη για
την εβδομάδα 13.11-17.11.2017»
Τα μαθήματα "Κωδικοποίηση Βιβλιογραφικών Δεδομένων με το Πρότυπο MARC" και "Θεματική Ευρετηρίαση" δεν θα πραγματοποιηθούν στις 14.11.2-17 και 16.11.2017 αντίστοιχα.
Θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση των μαθημάτων εκ μέρους της διδάσκουσας.
Η διδάσκουσα
Μαρία Ασλανίδη