Έναρξη δηλώσεων και διανομών διδακτικών συγγραμμάτων ακ.έτους 2017-2018/Προθεσμία

Starting October 30, 2017 - Ending January 23, 2018 Expired

Έναρξη δηλώσεων και διανομών διδακτικών συγγραμμάτων ακ.έτους 2017-2018/Προθεσμία

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληρ.: Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 30/10/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΘΕΜΑ : Έναρξη δήλωσης και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων
χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018 .
Σχετικά με τις δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων και τη διανομή αυτών στους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 .
Οι φοιτητές υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές δηλώσεις συγγραμμάτων τους στην ιστοσελίδα : eudoxus.gr
Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων
στο οικείο Τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για
τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο σπουδών στην δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας :
οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Από την Γραμματεία του Τμήματος