Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο ΤΑΒΜ

Starting October 25, 2017 - Ending November 25, 2017 Expired

AttachmentSize
Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αν.Προέδρου στο ΤΑΒΜ.pdf149.47 KB

Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο ΤΑΒΜ