Αναβολή μαθήματος κ.Μπάνου για την Τετάρτη 25/10/2017

Starting October 24, 2017 - Ending November 24, 2017 Expired

Αναβολή μαθήματος κ.Μπάνου για την Τετάρτη 25/10/2017

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 24/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα της κας Χριστίνας Μπάνου «Βιβλιολογία και Κωδικολογία», Ε΄ εξάμηνο, δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 λόγω της συμμετοχής της διδάσκουσας ως Προέδρου στην Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στο ΤΑΒΜ.
Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του Τμήματος