Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αν.Προέδρου στο ΤΑΒΜ / Πρακτικό Επιτροπής

Starting October 18, 2017 - Ending December 23, 2017 Expired

AttachmentSize
Ανακοίνωση προς το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο ΤΑΒΜ.doc29 KB
Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο ΤΑΒΜ.pdf545.45 KB

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αν.Προέδρου στο ΤΑΒΜ/Πρακτικό Επιτροπής