Διευκρινίσεις για τις αλλαγές του προγράμματος σπουδών/ Μεταβατικές διατάξεις/ Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων

Starting October 17, 2017 - Ending December 29, 2017 Expired

Διευκρινίσεις για τις αλλαγές του προγράμματος σπουδών/ Μεταβατικές διατάξεις του προγράμματος/ Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 17/10/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Διευκρινίσεις για τις αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών/ Μεταβατικές διατάξεις προγράμματος σπουδών/Παράταση
προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων
Απευθύνεται στους φοιτητές που εισήχθησαν
από το έτος 2014 και μετά
1. Οι φοιτητές του 1ου έτους (εισαγωγής 2017-2018) παρακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών.
2. Οι φοιτητές του 2ου έτους (εισαγωγής 2016-2017) παρακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών από το 2ο έτος και ακολούθως.
3. Οι φοιτητές του 3ου έτους (εισαγωγής 2015-2016) παρακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών από το 3ο έτος και ακολούθως. Επιπλέον θα δηλώσουν υποχρεωτικά και το μάθημα του Δ’ εξαμήνου «Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών Υπηρεσιών Πληροφόρησης».
4. Οι φοιτητές του 4ου έτους (εισαγωγής 2014-2015) παρακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών από το 4ο έτος και ακολούθως. Επιπλέον θα επιλέξουν ως υποχρεωτικό το μάθημα «Πολιτική και Πρακτική Διατήρησης των Αρχείων», εκτός από τους φοιτητές που το έχουν ήδη περάσει.
5. Οι φοιτητές του 2ου, 3ου και 4ου έτους θα εξετασθούν στα υποχρεωτικά μαθήματα προηγουμένων ετών που οφείλουν κανονικά στις εξεταστικές περιόδους, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του 2014.
6. Οι φοιτητές του 2ου, 3ου και 4ου έτους πιστώνονται τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων που οφείλουν, όπως αυτές είχαν ορισθεί στο πρόγραμμα σπουδών του 2014.
Οι παραπάνω αλλαγές καταχωρούνται ήδη στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα Γραμματείας από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων , γι αυτό το λόγο οι φοιτητές συναντούν κάποια τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής τους δήλωσής .
Αν , μετά την ανάγνωση της παραπάνω ανακοίνωσης, οι φοιτητές διαπιστώσουν ότι έχουν κάνει κάποιο λάθος στην ηλεκτρονική τους δήλωση έχουν την δυνατότητα να μπουν ξανά στο gramweb και να κάνουν τροποποίηση δήλωσης.
Αν παρ’ όλα αυτά αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με τα μαθήματα μπορούν να έρθουν στην Γραμματεία, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11-1 για να το συζητήσουμε και να λύσουμε τυχόν απορίες..
Η προθεσμία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων παρατείνεται έως και 5 Νοεμβρίου 2017.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος