Ανακοίνωση για το μάθημα της κ.Στάμου στο Μεταπτυχιακό : Γλωσσική Τεχνολογία/Ώρα διδασκαλίας

Starting October 17, 2017 - Ending November 17, 2017 Expired

Ανακοίνωση για το μάθημα της κ.Στάμου στο Μεταπτυχιακό : Γλωσσική Τεχνολογία

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 17/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1η διάλεξη μαθήματος Γλωσσική Τεχνολογία.
Η 1η διάλεξη του μαθήματος επιλογής Γλωσσική Τεχνολογία θα διεξαχθεί στις 17/10 μεταξύ 17:00 - 18:00μμ.
Από την Γραμματεία του Τμήματος