Αναβολή μαθήματος κ.Μ.Πούλου στο Γ΄ εξάμηνο για σήμερα 16/10/2017

Starting October 16, 2017 - Ending November 16, 2017 Expired

ναβολή μαθήματος κ.Μ.Πούλου στο Γ΄ εξάμηνο για σήμερα 16/10/2017

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 16/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Tο μάθημα του κ.Μ.Πούλου «Κωδικοποίηση Βιβλιογραφικών Δεδομένων με το Πρότυπο Marc, Γ΄ εξάμηνο» δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα λόγω ασθενείας του διδάσκοντος. Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του Τμήματος