Για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές

Starting October 9, 2017 - Ending November 9, 2017 Expired

Για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 9/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές ότι τα τεχνικά προβήματα που συναντούν στις ηλεκτρονικές δηλώσεις των μαθημάτων τους (π.χ. έλλειψη κάποιων μαθημάτων) συμβαίνουν λόγω πρόσφατης αλλαγής του προγράμματος και λόγω του ότι δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη όλα τα νέα μαθήματα και οι αλλαγές στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της Γραμματείας.
Επίσης , για το 3ο έτος : δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη οι κατευθύνσεις στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της Γραμματείας, γι αυτό σας παρακαλούμε να καταθέσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα στη Γραμματεία του ΤΑΒΜ τις δηλώσεις κατευθύνσεων.
Σε λίγες μέρες θα καταχωρηθούν όλα τα μαθήματα , οπότε οι φοιτητές μπορούν να κάνουν τροποποίηση της δήλωσής τους και να συμπληρώσουν τα μαθήματα που θέλουν.
Επίσης , αν χρειαστεί θα δοθεί παράταση προθεσμίας για τις δηλώσεις των μαθημάτων και μετά τις 27/10 .
Από την Γραμματεία του Τμήματος