Ανακοίνωση για την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων "Ελληνική Παλαιογραφία και Εισαγωγή στην Παπυρολογία"

Starting October 4, 2017 - Ending November 4, 2017 Expired

Ανακοίνωση για την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων "Ελληνική Παλαιογραφία και Εισαγωγή στην Παπυρολογία"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 3/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έναρξη μαθημάτων “Ελληνική Παλαιογραφία”
και “Εισαγωγή στην Παπυρολογία”
Τα μαθήματα “Ελληνική Παλαιογραφία” και “Εισαγωγή στην Παπυρολογία” της κ.Μυρτώς Μαλούτα θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017.
Από την Γραμματεία του Τμήματος