Πρακτικά της Συνέλευσης ΤΑΒΜ αναφορικά με το θέμα που προέκυψε για τις θέσεις ΠΕ Αρχειονόμων

Starting October 3, 2017 - Ending December 29, 2017 Expired

AttachmentSize
Απόσπασμα πρακτικών Έκτακτης 13ης Συνέλευσης του ΤΑΒΜ 14-06-17-Θ1- τελικό.pdf625.15 KB

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας δίνει στη δημοσιότητα τα πρακτικά του 1ου θέματος της 13ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος της 14/6/2017, προκειμένου να ενημερωθούν οι φοιτητές και οι απόφοιτοί του σχετικά με την θέση της Συνέλευσης του Τμήματος και των μελών της αναφορικά με το θέμα που προέκυψε με το σχέδιο νόμου για τα ΓΑΚ και την σχετική απόφαση της Εφορείας των ΓΑΚ σύμφωνα με τα οποία δίνεται η δυνατότητα σε αποφοίτους άλλων Τμημάτων να μετατάσσονται σε θέσεις ΠΕ Αρχειονόμων με μοναδικό επιπλέον προσόν την "τριετή αρχειακή προϋπηρεσία".