Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας

Starting September 22, 2017 - Ending October 22, 2017 Expired

AttachmentSize
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο ΤΑΒΜ.pdf51.82 KB

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας