Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο Τ.A.Β.M. του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Eπίκουρου Καθηγητή (Αρχειονομία)

Starting September 6, 2017 - Ending October 6, 2017 Expired

AttachmentSize
Αρχειονομία -Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.pdf75.98 KB

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχειονομία»