Προς φοιτητές/ήτριες που εκπονούν πτυχιακή ή διπλωματική εργασία (ΠΜΣ) με επιβλέποντα τον κ. Παπαϊωάννου

Starting July 24, 2017 - Ending December 24, 2017 Expired

Προς φοιτητές/ήτριες που εκπονούν πτυχιακή ή διπλωματική εργασία (ΠΜΣ) με επιβλέποντα τον κ. Παπαϊωάννου

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 24/7/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Προς φοιτητές/ήτριες που εκπονούν πτυχιακή εργασία με επιβλέποντα τον κ. Παπαϊωάννου
Παρακαλούνται οι φοιτητές/ήτριες που εκπονούν πτυχιακή ή διπλωματική εργασία (ΠΜΣ) με επιβλέποντα καθηγητή τον Επίκ. καθ. κ. Γ. Παπαϊωάννου να επικοινωνήσουν μαζί του στο gpapaioa@ionio.gr
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ