Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας ακ.έτους 2017-2018

Starting June 19, 2017 - Ending September 30, 2017 Expired

AttachmentSize
Προκήρυξη ΠΜΣ Τ.Α.Β.Μ. ακ.έτους 2017-2018.pdf86.12 KB
Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. 2017-2018.doc35.5 KB

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο : «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες» του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, ακ.έτους 2017-2018.

Κατεύθυνση :

"Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας"