Εξεταστέα ύλη μαθήματος : "Δίκαιο της Πληροφορίας Ι"

Starting June 2, 2017 - Ending July 2, 2017 Expired

Εξεταστέα ύλη μαθήματος : "Δίκαιο της Πληροφορίας Ι"

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ. 26610-87423 fax 26610-87433
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ι – ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ’
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Δίκαιο της Πληροφορίας Ι, Εξάμηνο ΣΤ’, που εξετάζεται την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 – 21:00 αποτελείται από
1. τις σημειώσεις του μαθήματος,
2. τις εργασίες που παρουσιαστήκαν κατά την διάρκεια των μαθημάτων και
3. τη μελέτη της κας Διονυσίας Καλλινίκου «Αρχεία, βιβλιοθήκες και πνευματική ιδιοκτησία» (από τα Πρακτικά Συνεδρίου «Αρχεία, βιβλιοθήκες και δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας», ΕΒΕ 2008 (σελ. 50-79). Η εργασία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://bottis.ihrc.gr/gr/material/ και φέρει την αρίθμηση LMB-025
Από τη Διδάσκουσα του Μαθήματος
Μαρία Κανελλοπούλου - Μπότη