Ανακοίνωση για την ύλη του μαθήματος "Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών"

Starting June 1, 2017 - Ending July 1, 2017 Expired

Ανακοίνωση για την ύλη του μαθήματος "Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ύλη του μαθήματος «Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών» που αφορά στους επί πτυχίω φοιτητές, για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2016-2017, είναι ήδη αναρτημένη στο e-class από την διδάξασα το μάθημα τ. Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομία και Μουσειολογίας του Ι.Π. κα Αλίκη Νικηφόρου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την αναζητήσουν.
( 1. Η Διαχείριση των αρχείων, επιμ. Judith Ellis, Αθήνα 2000:
α. Κεφ. 7ο : Εισαγωγή αρχειακού υλικού των Paul BRUNTON & Tim ROBINSON σ. 268-284.
β. Κεφ. 8ο : Ταξινόμηση & περιγραφή των Paul BRUNTON & Tim ROBINSON, σ. 285-315.
2. ΔΙ.Π.Α.Π. (Γ.) : www.eae.org.gr/)
Οι εξεταστές του μαθήματος
Δημήτρης Μεταλληνός
Αλεξάνδρα Καββαδία