Εξέταση Μαθήματος Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα - Επί Πτυχίω Φοιτητές

Starting June 1, 2017 - Ending July 1, 2017 Expired

Η εξέταση του μαθήματος "Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα" για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, 13:00-15:00 στην αίθουσα 2.39