Για την εξέταση του μαθήματος "Ανάκτηση Πληροφοριών"

Starting May 29, 2017 - Ending June 29, 2017 Expired

Για την εξέταση του μαθήματος "Ανάκτηση Πληροφοριών"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 29/5/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα Ανάκτηση Πληροφοριών του Η εξ. εξετάζεται με υποχρεωτική απαλλακτική εργασία που έχει αναρτηθεί στο e-class. Οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διδάσκουσα εως το τέλος της εξεταστικής.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ