Για την εξέταση του μαθήματος "Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης Ι" του παλιού προγράμματος σπουδών

Starting May 29, 2017 - Ending June 29, 2017 Expired

Για την εξέταση του μαθήματος "Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης Ι"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 29/5/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης Ι
Το μάθημα Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης Ι του Β εξ. του παλιού προγράμματος σπουδών θα εξεταστεί προφορικά στις 06/06 και ώρα 9:30πμ στο γραφείο της διδάσκουσας.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ