Αναβολή μαθήματος Αγγλικών IV για την Παρασκευή 26/5/2017

Starting May 22, 2017 - Ending June 22, 2017 Expired

Αναβολή μαθήματος Αγγλικών IV για την Παρασκευή 26/5/2017

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 22/5/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Παρασκευή 26/5/2017 θα αναβληθεί το μάθημα των Αγγλικών ΙV, λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε συνέδριο.
Το μάθημα των Αγγλικών ΙΙ θα γίνει κανονικά.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ