Ανακοίνωση για την διδασκαλία των μαθημάτων : "Μουσειογραφία" και «Εισαγωγή στη Σύνθεση και Αξιοποίηση Μουσειακών Χώρων»

Starting May 17, 2017 - Ending June 17, 2017 Expired

Ανακοίνωση για την διδασκαλία των μαθημάτων : "Μουσειογραφία" και «Εισαγωγή στη Σύνθεση και Αξιοποίηση Μουσειακών Χώρων»

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 18/5/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Το μάθημα του Δ’ εξαμήνου «Μουσειογραφία» την Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί στο παλαιό δημαρχείο στην πλατεία Σαν Τζάκομο»
«Το μάθημα του Β’ εξαμήνου «Εισαγωγή στη Σύνθεση και Αξιοποίηση Μουσειακών Χώρων» την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί επίσης στο παλαιό δημαρχείο στην πλατεία Σαν Τζάκομο»
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ