Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016‐2017.

Starting May 8, 2017 - Ending June 8, 2017 Expired

Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016‐2017.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.
Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων
στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.
Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για την δήλωση‐διανομή συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες.
.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ