Αλλαγή ημέρας και ώρας για την διδασκαλία του μαθήματος "Ανάκτηση Πληροφοριών"

Starting March 31, 2017 - Ending May 1, 2017 Expired

Αλλαγή ημέρας και ώρας για την διδασκαλία του μαθήματος "Ανάκτηση Πληροφοριών"

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 30/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα «Ανάκτηση Πληροφοριών» (επιλογής Η' εξ). αντί για Παρασκευή 07/04 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 03/04 και ώρα 10:00 στην αιθ. 2.43
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ