Συνεργασία Ι. Παν/μίου με την εταιρεία "Αρχειοθήκη" για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του ΤΑΒΜ

Starting March 30, 2017 - Ending July 29, 2017 Expired

Συνεργασία Ι. Παν/μίου με την εταιρεία "Αρχειοθήκη" για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του ΤΑΒΜ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 30/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συνεργασία Ιονίου Πανεπιστημίου με την εταιρεία Αρχειοθήκη Α.Ε.
για πρακτική άσκηση φοιτητών και επαγγελματική αποκατάσταση των
αποφοίτων του ΤΑΒΜ
Η εταιρεία Αρχειοθήκη Α.Ε., προσφέρει θέσεις για πρακτική άσκηση στο επιστημονικό πεδίο της Αρχειονομίας. Η εταιρεία Αρχειοθήκη συνεργάζεται από το 2006 με εταιρείες και οργανισμούς (όπως Τράπεζες, Δημόσιες Υπηρεσίες,Βιομηχανίες, Υπηρεσίες υγείας κ.τ.λ.) για τη διαχείριση του αρχείου τους. Παράλληλα επενδύει και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Έχοντας πλέον ανεξάρτητο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, επενδύει στην εκπαίδευση και διαβλέπει τις προοπτικές εξέλιξης των υπαλλήλων της.
Με την παρούσα ανακοίνωση αποβλέπει στην έναρξη μίας εποικοδομητικής συνεργασίας σχετικά με την πρακτική αλλά και την απορρόφηση των φοιτητών/αποφοίτων του ΤΑΒΜ.
Για επικοινωνία με την εταιρεία :
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ
τηλ.: 210 55 70 410 (εσωτ. 130)
κιν.: 6932 3000 77
web: www.archeiothiki.gr
e-mail : agk@archeiothiki.gr
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ