Ταξινομικά Συστήματα Δ'εξ. (θεωρία)/Αλλαγή ημέρας και ώρας για αυτήν την εβδομάδα

Starting March 28, 2017 - Ending April 28, 2017 Expired

Ταξινομικά Συστήματα Δ'εξ. (θεωρία)/Αλλαγή ημέρας και ώρας για αυτήν την εβδομάδα

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 28/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ταξινομικά Συστήματα Δ'εξ. (θεωρία)
Η θεωρία του μαθήματος Ταξινομικά Συστήματα αντί για Τετάρτη 29/3 που ήταν προγραμματισμένη, θα γίνει την Πέμπτη 30/3 και ώρα 10:00πμ στην αίθουσα 2.44. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί και επίσκεψη στους χώρους της βιβλιοθήκης.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ