Σύντομες Διαλέξεις Υποψηφίων Διδακτόρων

Starting March 27, 2017 - Ending April 27, 2017 Expired

Σύντομες Διαλέξεις Υποψηφίων Διδακτόρων

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 27/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σύντομες Διαλέξεις Υποψηφίων Διδακτόρων
Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, από 14:00 μέχρι 15:00, στην αίθουσα 2.44, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι σύντομες διαλέξεις από τους υποψηφίους διδάκτορες:
Α. Ευάγγελος Περσάκης, τίτλος παρουσίασης «Η επίδραση της πληροφοριακής συμπεριφοράς στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται στην εξέταση PET-CT»
Β. Στυλιανή Βαζαίου, τίτλος παρουσίασης «Διαμόρφωση μοντέλου εκτίμησης επιδράσεων Υπηρεσιών Πληροφόρησης σε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία στην Ελλάδα»
Οι διαλέξεις είναι ανοικτές για κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο Διδάσκων
Πέτρος Κωσταγιόλας
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ