Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση φοιτητών

Starting March 26, 2017 - Ending April 26, 2017 Expired

Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση φοιτητών

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 27/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου 2016 (μέσω ΕΣΠΑ και ΜΟΝΟ), ότι μπορούν την Πέμπτη 30/1/2017 και την Παρασκευή 31/1/2017,από τις 12.00 έως τις 14.00 να προσέρχονται στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις αποδοχών τους για τη φορολογική τους δήλωση. Είναι δυνατόν αν δε μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, να στείλουν συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις όμως μόνο με τη δική τους ευθύνη. Οι βεβαιώσεις δεν στέλνονται ταχυδρομικά.
Ιόνιο Πανεπιστήμιο:www.ionio.gr
Δ/νση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα|Ελλάδα
Τηλ.: 2661087306
e-mail: internship@ionio.gr
facebook: Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου
twitter: Praktiki_Ionio
Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ