Αναβολή και αναπλήρωση μαθημάτων κ.Μ.Μπότη για αυτήν την εβδομάδα

Starting March 19, 2017 - Ending April 19, 2017 Expired

Αναβολή και αναπλήρωση μαθημάτων κ.Μ.Μπότη για αυτήν την εβδομάδα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 20/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα μαθήματα της κ.Μαρίας Μπότη δεν θα διδαχθούν την Παρασκευή 24/3/2017.
Θα αναπληρωθούν ως εξής :
Γενικές Αρχές Δικαίου, Δ΄ εξάμηνο, την Τετάρτη 22/3/2017 και ώρα 18.00-21.00
Δίκαιο της Πληροφορίας Ι , ΣΤ΄ εξάμηνο, την Πέμπτη 23/3/2017 και ώρα 18.00-21.00
Από την Γραμματεία του Τμήματος