Έναρξη δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακ.έτους 2016-2017/Προθεσμία

Starting March 13, 2017 - Ending May 25, 2017 Expired

Έναρξη δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακ.έτους 2016-2017/Προθεσμία

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 14/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Έναρξη δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων
εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Σχετικά με τις δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων και τη διανομή αυτών στους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω :
Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 .
Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017
Από την Γραμματεία του Τμήματος