Ανακοίνωση που αφορά στις δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών που εισήχθησαν από το έτος 2013 και πριν

Starting March 14, 2017 - Ending April 14, 2017 Expired

Ανακοίνωση που αφορά στις δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών που εισήχθησαν από το έτος 2013 και πριν

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 14/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αφορά στις δηλώσεις μαθημάτων των παλιών φοιτητών
από το έτος 2013 και πριν
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το έτος 2013-14 και πριν και θέλουν να συμπληρώσουν με επιλεγόμενα μαθήματα τις μονάδες ECTS, μπορούν να βλέπουν μέσα στο σύστημα τα παρακάτω επιλεγόμενα μαθήματα του νέου προγράμματος και να τα δηλώσουν για το εαρινό εξάμηνο :
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, (Βιβλιοθηκονομία επιλεγόμενο)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ, (Αρχειονομία επιλεγόμενο)
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ( Αρχειονομία επιλεγόμενο)
ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ : ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΑΠΥΡΩΝ ( Αρχειονομία επιλεγόμενο)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Γενικής Παιδείας)
ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ : ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (Αρχειονομία επιλεγόμενο)
Όλα τα παραπάνω είναι στο ΣΤ εξάμηνο
Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις έως και την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 για να διευκολυνθούν οι φοιτητές.
Από την Γραμματεία του Τμήματος