Ειδοποίηση φοιτήτριας 3ου έτους

Starting February 24, 2017 - Ending March 24, 2017 Expired

Ειδοποίηση φοιτήτριας 3ου έτους

Παρακαλείται η φοιτήτρια του 3ου έτους Παυλίδου Αθηνά-Μαρία Β2014049 να επικοινωνήσει από την Τρίτη 28/2/2017 με την Γραμματεία του ΤΑΒΜ για θέμα σχετικό με τα συγγράμματα που έχει επιλέξει στο σύστημα ΄΄ΕΥΔΟΞΟΣ΄΄
Τηλ. : 26610-87418