Διάλεξη μαθήματος του ΠΜΣ "Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Συστημάτων"

Starting February 21, 2017 - Ending February 22, 2017 Expired

Ανακοινώνεται ότι η σημερινή, 21.2.2017 διάλεξη του μαθήματος του ΠΜΣ (κατ. Ψηφιακή διαχείριση πολιτισμικής πληροφορίας) "Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Συστημάτων" θα αρχίσει στις 19.15.

Ο διδάσκων,
Γιάννης Παπαδάκης