Ανακοίνωση-Πληροφορίες για την πρακτική άσκηση φοιτητών

Starting February 9, 2017 - Ending March 9, 2017 Expired

Ανακοίνωση-Πληροφορίες για την πρακτική άσκηση φοιτητών

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 9/2/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τα 4 έτη φοίτησης μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση (Α ή Β κύκλο) ΜΟΝΟ κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και όχι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται τέλος Μαΐου κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που θα κοινοποιηθεί στο site του Τμήματος.
Η Επιστημονική Υπεύθυνη
Σοφία Στάμου
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ