Αναβολή μαθήματος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Starting February 6, 2017 - Ending March 6, 2017 Expired

Αναβολή μαθήματος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 7/2/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αναβολή για το μάθημα του ΠΜΣ για σήμερα Τρίτη 7/2/2017 και ώρα 12.00-15.00, «Αυτόματη Εξαγωγή Μεταδεδομένων» .
Κατεύθυνση : Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας
Ο Διδάσκων
Μάριος Πούλος
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ