Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

  • Μιχαήλ Ζησίου για την παροχή διδακτικού έργου για το μάθημα «Θεματικά Μουσεία» του Ε΄ εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
  • Δάφνη Λάππα για την παροχή διδακτικού έργου για το μάθημα «Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας» του Ε΄ εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτους 2016-2017
  • Ιωάννη Τσάκωνα για την παροχή διδακτικού έργου για το μάθημα «Επιχειρησιακός και Οικονομικός Σχεδιασμός σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης» του ΣΤ΄ εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
  • Χρήστος Ζαμπακόλας για την παροχή διδακτικού έργου για το μάθημα «Αρχεία Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Η΄ εξάμηνο (παλαιό πρόγραμμα σπουδών) του ακαδημαϊκό έτους 2016-2017
  • Η διδασκαλία των ανωτέρω υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από́ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από́ Εθνικούς Πόρους.

    AttachmentSize
    logoypotrofoi.jpg53.94 KB