Δήλωση κατευθύνσεων για τους φοιτητές του 3ου έτους (Ε΄ Εξάμηνο)-ΕΠΕΙΓΟΝ

Starting October 19, 2016 - Ending November 19, 2016 Expired

AttachmentSize
Έντυπη δήλωση κατεύθυνσης.doc29.5 KB

Δήλωση κατευθύνσεων για τους φοιτητές του 3ου έτους (Ε΄ Εξάμηνο)-ΕΠΕΙΓΟΝ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 20/10/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Καλούνται οι φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου που δεν έχουν δηλώσει ακόμη κατεύθυνση να καταθέσουν άμεσα τη δήλωσή τους στην Γραμματεία του Τμήματος ή να την αποστείλλουν στο e-mail archei@ionio.gr.
Επισυνάπτεται η έντυπη δήλωση
Από τη Γραμματεία του Τμήματος