Συμπληρωματικά μαθήματα του κ. Παπαϊωάννου

Starting February 21, 2016 - Ending March 21, 2016 Expired

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος για τα ακόλουθα συμπληρωματικά μαθήματα του κ. Παπαϊωάννου.

Δευτέρα 22/2/2016, 15:00 - 18:00. Παρουσίαση και Ερμηνεία Μουσειακών Συλλογών (Δ' και Στ' εξαμήνων). Οι φοιτητές του Δ' εξαμήνου θα συνεχίσουν με το μάθημα του κ. Βλίζου "Μουσειογραφία".

Τρίτη 23/2/2016, 15:00 - 18:00. Σύνθεση και Αξιοποίηση Μουσειακών Χώρων (Η' εξαμήνου)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος