Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για σίτιση και στέγαση για τους πρωτοετείς φοιτητές

Starting October 4, 2015 - Ending November 4, 2015 Expired

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για σίτιση και στέγαση για τους πρωτοετείς φοιτητές

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ. (26610)87418, fax (26610)87433, e-mail : archei@ionio.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδιος Υπάλληλος : Μ.Μαυρωνά
Κέρκυρα, 01/10/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν την αίτηση για σίτιση και στέγαση και ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 μέσω της εφαρμογής:
http://sites.ionio.gr/e-care/demo/students
Από τη Γραμματεία του Τμήματος